UREĐAJ ZA PROMENU BOJE GLASA U TOKU RAZGOVORA MOBILNIM TELEFONOM

Modulator glasa za telefon
Modulator glasa za telefon Dodatna oprema
Morate anonimno dogovoriti sastanak ili razgovarati sa nekim? Od sada I to možete učiniti zahvaljujući ovom modulatoru koji funkcioniše kao hands-free . Ovaj prenosivi aparat ima 8...
199,99 €